Конференція трудового колективу

опубліковано 15 трав. 2015 р., 00:17 Mykola Pashkovsky   [ оновлено 10 черв. 2015 р., 01:57 ]
Порядок денний

1. Про висунення делегатів Національного університету «Одеська юридична академія» на Перший всеукраїнський з’їзд представників вищих навчальних закладів державної форми власності, що відбудеться 05 червня 2015 року у приміщенні Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ, вул. Кіото, 19); 

2. Звіт ректора Університету, професора Завальнюка В.В.; 

3. Про затвердження Колективного договору Національного університету «Одеська юридична академія» на 2015-2020 роки; 

4. Про внесення змін до Статуту Національного університету «Одеська юридична академія».

Перед Конференцією відбулося засідання Вченої ради університету на якій було затверджено Положення про Комісію з питань етики та запобігання корупції, а також обрано таємним голосуванням її перший склад:
 • АНДРЕЄВА Ілона Валеріївна – заступник голови профкому (по студентам) 
 • ГЛОВЮК Ірина Василівна – докторант НУ «ОЮА» 
 • МИРОШНИЧЕНКО Наталія Анатоліївна – професор кафедри кримінального права 
 • МІШИНА Наталія Вікторівна – професор кафедри конституційного права 
 • МОЖАРОВСЬКА Катерина Володимирівна – начальник юридичного відділу 
 • НГУЄН Микола - студент 
 • ПАШКОВСЬКИЙ Микола Іванович – голова профкому 
 • ПРУЩАК Валерія Євгенівна – голова студентського самоврядування 
 • ЯЦИШИН Вадим Валерійович – голова студентського люстраційного комітету.
Для звернення до Комісії працівники та студенти університету можуть:
 • написати електронного листа на адресу dovira@onua.edu.ua
 • надати інформацію до скриньки довіри (І поверх головного корпусу по вул. Піонерській, 2).
Предмет діяльності та завдання Комісії:

Предмет діяльності Комісії:

 • питання дотримання працівниками Університету професійної етики; 
 • питання запобігання можливим корупційним проявам та припинення корупційних проявів у разі їх виявлення в Університеті. 
Завдання Комісії:
 • контроль за дотриманням науково-педагогічними, науковими і педагогічними працівниками Університету норм педагогічної та наукової етики, моралі, поважанням гідності осіб, які навчаються в університеті, виховуванні їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України, законів України та державних символів України; 
 • контроль за дотриманням іншими працівниками Університету норм моралі, поважанням гідності осіб, які навчаються в Університеті, або працюють в Університеті; 
 • розгляд питань академічного плагіату науково-педагогічними, науковими і педагогічними працівниками Університету, особами, які навчаються в Університеті; 
 • розробка та вжиття заходів з запобігання корупційним проявам та припинення корупційних проявів в Університеті у разі їх виявлення; 
 • контроль за реалізацією заходів з запобігання корупційним проявам та припинення корупційних практик в Університеті; 
 • розгляд індивідуальних звернень працівників університету та осіб, які навчаються в Університеті з питань, що входять до предмету діяльності Комісії; контроль за виконанням прийнятих рішень Комісії. 
   
ĉ
Mykola Pashkovsky,
15 трав. 2015 р., 00:18
Comments