З сумом сповіщаємо про смерть колеги - доцента Ємельянова Серія Леонідовича

опубліковано 15 груд. 2013 р., 20:44 Mykola Pashkovsky   [ оновлено 26 груд. 2013 р., 01:43 ]
Світлої пам'яті доцента кафедри інформаційних технологій, талановитого педагога, доброї, чуйної людини, прекрасного сім'янина, турботливого, люблячого чоловіка і батька – Ємельянова Сергія Леонідовича.  

Національний університет «Одеська юридична академія» з глибоким сумом сповіщає, що 14 грудня 2013 року передчасно пішов з життя Сергій Леонідович Ємельянов – доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії зв’язку України.  
Важко усвідомлювати, що Сергія Леонідовича більше немає з нами. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Виражаємо глибоке співчуття рідним і близьким.  

Прощальна панихида відбудеться 16 грудня 2013 року об 11-30 біля будинку № 1 по Адміральському проспекту, поховання - о 12-30 на Таїровському кладовищі.

С. Л. Ємельянов народився 10 березня 1956 року в м. Тавда Свердловської області.
У 1979 р. закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони за фахом «Інженер по радіотехніці».
У 1987 р. закінчив ад'юнктуру в Харківській вищій інженерній радіотехнічній академії протиповітряної оборони, де працював викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри радіоелектронної боротьби.
Протягом 1996 р. очолював групу українських фахівців, що викладали в академії протиповітряної оборони КНР, м. Пекін.
У 1999-2001 рр. – професор кафедри захисту інформації і спецтехніки Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2002 по 2013 рік очолював кафедру правової інформатики Національного університету «Одеська юридична академія», в 2013 році – в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій НУ «ОЮА».
Автор понад 50 наукових праць у галузі радіотехніки, радіоелектронної боротьби, інформаційної безпеки і захисту комп'ютерної інформації, співавтор 10 навчальних посібників, має 17 авторських свідоцтв, нагороди СРСР і України.
Розробив та впровадив в навчальний процес нові навчальні дисципліни із захисту інформації та інформаційної безпеки. Користувався заслуженим авторитетом і щирою пошаною у студентів і колег.


Светлой памяти доцента кафедры информационных технологий, талантливого педагога, доброго, отзывчивого человека, прекрасного семьянина, заботливого, любящего мужа и отца – Емельянова Сергея Леонидовича.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» с глубоким прискорбием извещает, что 14 декабря 2013 года преждевременно ушел из жизни Сергей Леонидович Емельянов – доцент кафедры информационных технологий, кандидат технических наук, член- корреспондент Академии связи Украины.

С. Л. Емельянов родился 10 марта 1956 года в г. Тавда Свердловской области.
В 1979 г. окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности «Инженер по радиотехнике».
В 1987 г. окончил адъюнктуру в Харьковской высшей инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны, где работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры радиоэлектронной борьбы.
В течение 1996 г. возглавлял группу украинских специалистов, которые преподавали в академии противовоздушной обороны КНР, г. Пекин.
В 1999-2001 годах – профессор кафедры защиты информации и спецтехники Харьковского национального университета внутренних дел.
С 2002 по 2013 год возглавлял кафедру правовой информатики Национального университета «Одесская юридическая академия», в 2013 году – и.о. заведующего кафедрой информационных технологий НУ «ОЮА».
Автор более 50 научных работ в области радиотехники, радиоэлектронной борьбы, информационной безопасности и защиты компьютерной информации, соавтор 10 учебных пособий, имеет 17 авторских свидетельств, награды СССР и Украины.
Разработал и внедрил в учебный процесс новые учебные дисциплины по защите информации и информационной безопасности. Пользовался заслуженным авторитетом и искренним уважением студентов и коллег.
Тяжело сознавать, что Сергея Леонидовича больше нет с нами. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Comments