26 березня пройшла Звітно-виборна конференція Первинної профспілкової організації ОНЮА

опубліковано 20 квіт. 2010 р., 08:34 Профком Профком   [ оновлено 1 трав. 2010 р., 00:08 користувачем Николай Пашковский ]
     26 березня відбулася чергова Звітно-виборна конференція профспілки Одеської національної юридичної академії. Збори трудового колективу Академії були проведені під патронатом Президента ОНЮА академіка Ківалова Сергія Васильовича. У проведенні конференції також брала участь Голова Одеського обкому профспілки працівників освіти і науки України Дубовик Ніна Олександрівна. Присутність таких визначних людей свідчить про неабияку важливість й цінність цього заходу.
   
     Основною метою конференції була оцінка роботи профспілкового комітету за звітні роки. Тому після обрання президії, збори розпочали саме з цього питання. 
     Голова профспілкового комітету Пашковський Микола Іванович, під час проведення конференції, виказував хвилювання, але як виявилося даремно. У своїй доповіді він чітко вказав досягнення профкому за роки роботи, зазначивши при цьому, що наша  академія є  провідним  вищим  навчальним  закладом  України,  в  якому  за  спеціальністю  «Правознавство»  навчаються  близько  15  тисяч  студентів  з  усіх  регіонів  України. Колектив академії – це єдина дружна сім’я. Його  складають  більше  1000  високопрофесійних  фахівців,  відданих  працівників,  справжніх  майстрів  своєї  справи.  Колектив  академії  досить  молодий,  але  своєю  професійною  діяльністю  вже  давно  здобув  авторитет  і  повагу  далеко  за  межами  країни.

     Профспілкова організація Академії за період роботи постійно приділяла увагу створенню належних умов для реалізації прав та повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії професійної діяльності» щодо задоволення духовних інтересів працівників і студентської молоді, розвитку культурно-масової, фізкультурно-спортивної роботи. Діяльності профспілкової організації Академії спрямовувалась на виконання колективного договору, який було укладено в цьому році на наступних п’ять років. Сто відсотків працюючих охоплені колективним договірним регулюванням трудових відносин та захистом соціально-економічних інтересів працівників та студентів. До здобутків профспілкового комітету й адміністрації слід віднести і посилення захисту трудових прав працівників Академії, і розширення пільг для студентів Академії. Зокрема, Колективним договором передбачено зменшення ціни договорів з підготовки фахівців за кошти фізичних або юридичних осіб, що укладаються зі студентами-випускниками Академії поточного року освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», при продовженні навчання в Академії за освітньо-професійними програмами підготовки «спеціаліста» або «магістра» встановлюється на рівні 50 %  від розміру витрат на підготовку фахівців вказаних рівнів, встановленого наказом Адміністрації у році вступу на навчання за вказаними освітньо-професійними програмами.
     Педагогічні та науково-педагогічні працівники перед відпусткою отримують матеріальну допомогу на оздоровлення, винагороду за сумлінну працю. Вирішуються питання про преміювання та надання матеріальної допомоги на оплату праці технічному та обслуговуючому персоналу.
     Моніторинг ступеня виконання у 2009 році законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,  положень колективного договору Академії свідчить про значні досягнуті результати у частині захисту трудових, соціально-економічних, духовних прав та інтересів працюючих академії.
     У вересні 2008 році на високому рівні пройшло засідання секції вищої школи Центрального комітету освітянської профспілки на базі Академії. Представники профкому Академії беруть активну участь у засіданнях секції вищої школи.
     Значної уваги профком та комісія соціального страхування Академії приділяють організації відпочинку та оздоровленню працівників та студентів Академії.
     Так, у 2009 році в комісію соціального страхування від співробітників академії було подано 37 заяв про забезпечення санаторно-курортного лікування.
     За 3 квартали 2009 року академією було отримано 19 путівок, якими скористалися 5 викладачів, 4 працівника навчально-допоміжного складу та 10 працівників адміністративно-господарської частини. В 4 кварталі передбачається отримання ще 305 путівок. В 2009 році в піонерських таборах було оздоровлено 8 дітей працівників академії. В 2009 році академія розпочала будівництво нової сучасної бази відпочинку «Феміди», у зв’язку з чим літнє оздоровлення працівників та студентів академії проводилося за домовленістю на базі «Рось». Усього за 8 заїздів відпочило 289 осіб, з них співробітників академії 105, їх дітей – 19, студентів – 164, 1 аспірант. 
     Закінчив свою доповідь Микола Іванович сподіваннями, що і у новому навчальному році Одеська національна юридична академія продовжить своє стрімке зростання на освітній ниві, а трудовий колектив та профспілка будуть у цьому активно брати участь.
     У обговоренні Звіту про діяльність профкому брало участь чимало делегатів від трудового колективу й гостей зібрання, було відмічено високий професіоналізм членів профкому й бездоганну роботу, що провів Голова профспілкового комітету. Також відмітили− профком взяв до уваги пропозиції й зауваження, які були виказані на минулому зібранні. 
     Підводячи підсумки, гості конференції й представники трудового колективу, визнали роботу Профспілкового комітету ОНЮА «ЗАДОВІЛЬНОЮ» й запропонували переобрати склад комітету на наступний звітній період.
Треба відмітити, що на протязі всієї конференції у залі панувала атмосфера доброзичливості й розуміння, це є неабияким свідченням ефективної спільної праці трудового колективу й адміністрації Одеської національної юридичної академії.

Comments