Порядок проведення звітно-виборної кампанії 2014

Профком Первинної профспілкової організації Національного університету "Одеська юридична академія" (далі - Профком університету) прийняв рішення про проведення звітно-виборної конференції Первинної профспілкової організації - 22 грудня 2014 року (початок о 12-00).

Відповідно до п. 1.2 Інструкції з проведення звітів і виборів у Профспілці працівників освіти і науки України, затвердженій Постановою Президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 25.03.2014 року № П-27-2 (далі - Інструкції з проведення звітів і виборів), профкомом встановлена норма представництва на звітно-􏰀виборну конферен􏰀цію Профспілки: 
 • 1 делегат від 25 членів Профспілки, 
 • від структурних підрозділів з меншою чисельністю – 1 делегат.

В навчально-наукових та інших підрозділах чисельністю до 150 осіб проводяться звітно-виборні збори, за результатами яких складаються списки присутніх на зборах членів (за формою) та протоколи звітно-виборних зборів (за зразком №1).

Керуючись п. 1.2 Інструкції з проведення звітів і виборів, профкомом вирішено провести звіти і вибори профбюро, профгрупоргів та делегатів на звітно-виборну конференцію Первинної профспілкової організації університету у структурних підрозділах університету, де неможливо провести загальні збори членів Профспілки (через значну чисельність), на профспілкових конференціях таких структурних підрозділів:
 • Інститут прокуратури та слідства
 • судово-адміністративний факультет
 • факультет цивільної та господарської юстиції
 • соціально-правовий факультет
 • факультет міжнародно-правових відносин
 • факультет адвокатури
 • факультет правової політології та соціології
 • факультет журналістики
 • адміністративно-господарська частина.
На факультетах, інститутах проводяться спільні конференції (студентів і співробітників).

Профкомом встановлена норма представництва на конференціях вищезазначених підрозділів:
 • 1 делегат від 15 членів профспілки профспілкової групи відповідної академічної групи, кафедри, лабораторії чи підрозділу АГЧ, 
 • від профспілкових груп з меншою чисельністю - 1 делегат.
У зв’язку з цим, проведення профспілкової конференції структурного підрозділу (факультету, інституту, АГЧ) включає такі етапи:
 • І етап - проведення звітно-виборних зборів профспілкових груп:
  • скликання в кожній профспілковій групі (академічній групі, кафедрі, підрозділі АГЧ)  звітно-виборних зборів;
  • звітування та вибори групорга;
  • вибори делегатів на профспілкову конференцію структурного підрозділу (факультету, інституту, АГЧ):
   • складання списку присутніх членів на звітно-виборних зборах (за формою);
   • складання протоколу звітно-виборних зборів профспілкової групи (за зразком № 2);
   • передача списку та протоколу профоргу факультету, інституту, АГЧ
 • ІІ етап - проведення профспілкової конференції структурного підрозділу (факультету, інституту, АГЧ):
  • скликання профспілкової конференції структурного підрозділу (факультету, інституту, АГЧ);
  • звітування та вибори профорга, профбюро структурного підрозділу;
  • вибори делегатів на профспілкову конференцію структурного підрозділу (факультету, інституту, АГЧ):
   • складання списку делегатів профспілкової конференції структурного підрозділу (за формою)
   • складання протоколу мандатної комісії (за зразком)
   • складання протоколу лічильної комісії (за зразками)
   • складання протоколу профспілкової конференції структурного підрозділу (факультету, інституту, АГЧ) (за зразком № 3)
   • складання витягу з протоколу профспілкової конференції структурного підрозділу (факультету, інституту, АГЧ) (за зразком № 4)
   • передача списку, протоколів мандатної, лічильної комісій, протоколу конференції та витягу з нього заступнику голови профкому Андреєвій Ілоні, а для АГЧ - голові профкому Пашковському Миколі.
 • ІІІ етап - проведення звітно-виборної конференції Первинної профспілкової організації університету (22 грудня 2014 року)
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  145КБ версія 1 16 груд. 2014 р., 02:52 Mykola Pashkovsky
ĉ
Перегляд Завантажити
  51КБ версія 1 16 груд. 2014 р., 00:02 Mykola Pashkovsky
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  129КБ версія 5 16 груд. 2014 р., 02:58 Mykola Pashkovsky
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  32КБ версія 2 15 груд. 2014 р., 23:40 Mykola Pashkovsky
ĉ
Перегляд Завантажити
  123КБ версія 3 16 груд. 2014 р., 02:54 Mykola Pashkovsky
ĉ
Перегляд Завантажити
  67КБ версія 2 16 груд. 2014 р., 00:25 Mykola Pashkovsky
ĉ
Перегляд Завантажити
  29КБ версія 2 16 груд. 2014 р., 00:28 Mykola Pashkovsky
Comments