Вимоги профспілки до Уряду України

Додаток

до постанови Президії ФПУ

Вимоги Федерації профспілок України до органів державної влади

Від імені 10 мільйонів членів профспілок Федерація профспілок України висловлює обурення відсутністю єдиної політиці керівників держави в умовах економічної кризи, висловлює рішучий протест діям влади, безвідповідальних роботодавців, які обмежують трудові права працівників та соціальні гарантії пенсіонерів.

ФПУ вимагає від усіх органів державної влади:

Зупинити руйнацію вітчизняних підприємств, масове скорочення робочих місць, падіння життєвого рівня трудящих і пенсіонерів, інших соціально вразливих верств населення.

Зажадати від Уряду щомісячних публічних звітів про здійсненні заходи та їх ефективність щодо стабілізації ситуації в економіці, галузях і регіонах та забезпечення необхідного рівня життя громадян. Спрямувати зовнішні кредитні запозичення та фінансові резерви держави на відновлення українських підприємств, створення достатньої кількості робочих місць, подолання безробіття.

Запровадити з 1 січня 2009 року гарантований державою розмір мінімальної заробітної плати на рівні чесно обрахованого прожиткового мінімуму.

Негайно скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 року № 939 як таку, що дискримінує в оплаті праці освітян, медичних, соціальних працівників та закладів культури.

До 1 січня 2009 року виплатити всю заборговану заробітну плату шахтарям, будівельникам, машинобудівникам, працівникам бюджетної сфери, всім 363 тисячам працівників, яким держава та роботодавці не заплатили за виконану роботу.

Рішуче зупинити виведення десятків мільярдів гривень заробітної плати в «тінь», ухилення роботодавців від сплати податків, внесків до пенсійного та інших страхових фондів.

Установити жорсткий державний нагляд за дотриманням роботодавцями трудових прав працівників, не допускаючи необґрунтованих звільнень, примусових безоплатних відпусток.

Невідкладно ввести в дію статті 24-26 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» для захисту працівників підприємств в умовах часткового безробіття.

Не допустити перетворення фінансової кризи в кризу робочих місць.

Захистити людей в період вимушеного безробіття, надавати можливості для тимчасової зайнятості та виплати належної допомоги по безробіттю.

Не допустити зниження рівня пенсійних прав, інфляційного знецінення пенсій та забезпечити її своєчасну виплату 14 мільйонам ветеранів праці.

Зупинити цінове свавілля. Скасувати рішення про підвищення з першого грудня 2008 року на 35 відсотків цін на газ для населення.

Не допускати прийняття рішень про підвищення цін і тарифів для населення без відповідної компенсації через зростання заробітної плати, пенсій та соціальних виплат. Посилити державний контроль за ціноутворенням на підприємствах-монополістах, транспорті, житлово-комунальному господарстві, торгівельно-посередницьких структурах.

Зажадати від Національного банку України відновити порушені права вкладників, забезпечити безперешкодну виплату зарплат і пенсій через банківські установи. Запровадити в умовах різкої девальвації гривні механізм реструктуризації боргів громадян перед банками у зв'язку з втратою роботи чи інших незалежних від них причин. Звільнити на один рік від сплати відсотків за іпотечними кредитами тих, хто відноситься до найбільш вразливих груп населення, та тих, хто найбільш постраждав від кризи на ринку нерухомості

Вимагаємо від Президента, Уряду, Верховної Ради України об'єднати нарешті зусилля для невідкладного вироблення чіткої і зрозумілої для українського суспільства програми виходу економіки з кризи та забезпечення життєвих потреб громадян у цих вкрай складних умовах.

Вимагаємо від Уряду, власників підприємств виконання в повному обсязі і у визначені строки взятих зобов'язань за Генеральною, галузевими, регіональними угодами й колдоговорами щодо зайнятості, оплати та охорони праці, чіткого дотримання Урядом і власниками домовленостей, закладених у меморандуми, щодо стабілізації роботи в металургії, хімічні й будівельній галузях, агропромисловому комплексі та інших сферах економіки.

Звертаємося до патріотично та соціально відповідально налаштованих роботодавців використати всі ресурси для збереження трудових колективів та кадрового потенціалу підприємств та вирішувати всі соціально-економічні проблеми через соціальний діалог з профспілками.

У разі ігнорування зазначених вимог та подальшого зниження рівня життя працівників Федерація профспілок України переходить до наступного етапу боротьби — масового входження в колективні трудові конфлікти.

Профспілки попереджають про кримінальну відповідальність кожного державного посадовця, кожного роботодавця, які порушують трудові права працівників, кожен факт невиконання зобов'язань за колдоговорами та угодами отримає адекватну правову оцінку, а для забезпечення інтересів трудящих буде використано весь арсенал профспілкової боротьби, у тому числі організацію страйків на місцевому і національному рівнях.

Comments